„PRZYJACIELE PRZYRODY” – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

 w Aktualności

Projekt skierowany jest do uczniów klas:  VI,VII,VIII szkoły podstawowej  i I, II, III  szkoły średniej z terenu powiatu garwolińskiego oraz nauczycieli.

Założeniem projektu jest promowanie lokalnych walorów przyrodniczych, integracja, aktywizacja i uwrażliwienie mieszkańców powiatu Garwolińskiego na problemy związane z poszanowaniem przyrody, z ochroną gatunków zagrożonych ptaków, rozpoznawaniem ptaków, reagowaniem na ich potrzeby, nabyciem opiekuńczej postawy wobec istot żywych.

Warsztaty  będą się składać z dwóch podstawowych części:

  1. Zajęcia teoretyczne  na temat niesamowitych ptasich drapieżników
  2. Zajęcia praktyczne polegające na samodzielnym  zbudowaniu budek lęgowych

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:  do  31.03.2023 lub do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin Projektu i formularze dostępne są na stronie internetowej Gminy Garwolin www.garwolin-gmina.pl   oraz w Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16,  pokój 210. Informacje na temat projektu udzielane są pod numerem telefonu: 025 682 05 60  w. 49

Termin realizacji: 01.10.2022 r.- 31-05-2023 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników.

Projekt  realizowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych  zgodnie z podpisaną umowa o przyznanie pomocy Nr 03062-6935-UM0715142/22 z dnia 04.10.2022 r  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załączniki:

Zostaw komentarz