Nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 w Aktualności

Od 27 marca do 17 kwietnia 2023 r. można zgłaszać kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026. Nabór odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie https://mrdpp.mazovia.pl/

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego to ważne gremium konsultacyjne i opiniodawcze Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele wojewody, marszałka i sejmiku województwa oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. Dzięki temu na forum Rady prezentowane są stanowiska i poglądy partnerów, uwzgledniające racje i potrzeby wszystkich stron.

Zostaw komentarz