Ważne informacje Powiatowego lekarza Weterynarii w Garwolinie dla podmiotów utrzymujące trzodę chlewną

 w Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie informuję, że w związku art. 24 nowego Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 10 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, podmioty utrzymujące trzodę chlewną, które nie wdrożyły planu bezpieczeństwa biologicznego będą miały utrudnione możliwości w przemieszczaniu świń do rzeźni i do innych gospodarstw. W związku z powyższym gospodarstwa, które w międzyczasie dostosują się do wzmocnionej bioasekuracji należy wpisać do rejestru PLW. Nowe rozporządzenie 2023/594 wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2023r.

 

Ponadto według art. 110 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) każdej przesyłce świń musi towarzyszyć odpowiedni dokument.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie w załączeniu przekazuje dwa wzory dokumentów.

Załączniki:

Zostaw komentarz