Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Garwolin

 w Aktualności

Szanowni Mieszkańcy Gminy Garwolin!

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest także do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizacje umowy zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata, która obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe na terenie gminy. Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024 r. Artykuł 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe bez względu na rodzaj nieruchomości.

 

Na terenie Gminy Garwolin usługi w ww. zakresie świadczą następujące podmioty:

 • EKO LIDER Jarosław Wyglądała
 • Lucin 4, 08-400 Garwolin, tel.: (25) 6830953 lub (25) 6827600;
 • Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych „CZYSTOPOL” Danuta Gendek
 • 08-404 Górzno, ul. Spokojna 20, tel.: (25) 6831549;
 • TOI TOI Polska Sp. z o.o.
 • 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29, tel.: (22) 6145979;
 • WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
 • 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2, tel.: (32) 2784531;
 • mToilet Sp. z o.o.
 • 03-231 Warszawa, ul. Odlewnicza 5, Infolinia: 800000800;
 • CLIPPER Sp. z o.o.
 • 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 6B, Filia Warszawa ul. Muszkieterów 31, 02-273 Warszawa, tel. (22) 2111918;
 • AL’TARDACH Albert Poszytek
 • Stara Huta 12A, 08-410 Garwolin, tel. 609277509, 603878264;
 • EKO-TRANS Rafał Garbarczyk
 • Gończyce 125, 08-460 Sobolew, tel. 506803624;
 • ALFA PARTNER Sp. z o.o.
 • 05-800 Pruszków, ul. Żbikowska 8a, tel. 730108108;
 • Zające – Darkop Dariusz Zając
 • Sośninka 86, 08-450 Łaskarzew; tel. 518367756, 664 441 071;
 • WCTRON Sp. z o.o.
 • 50-406 Wrocław, ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 9, tel. 571294380, 573381854;
 • ALFIRA – TRANS Radosław Teperek
 • Trąbki ul. Zacisze 8, 08-440 Pilawa; tel. 696768728;
 • H.U. KORBUD Krzysztof Korycki
 • Wola Łaskarzewska 18A, 08-450 Łaskarzew; tel. (25) 6845317;

 

 

Właściciele, którzy nie wypełnili obowiązku wynikającego z ww. ustawy winni to uczynić niezwłocznie.

 

Gmina Garwolin zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich istniejących na terenie Gminy Garwolin zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczególna uwaga skupiona będzie na posesjach, z których ilość wywożonych z szamb nieczystości ciekłych będzie zdecydowanie niniejsza niż ilość zużywanej wody.

 

W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy w Garwolinie w 2023 r. rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, m.in. w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.

            Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

 

 

Marcin Kołodziejczyk

Wójt Gminy Garwolin

Zostaw komentarz