Gminny punkt konsultacyjno informacyjny programu „Czyste powietrze”

 w Aktualności

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Garwolin działa punkt konsultacyjny dotyczący realizacji ogólnopolskiego  programu „Czyste powietrze”.

W ramach działalności punktu można uzyskać pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.
Osobiste konsultacje będą możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę – 533-155-926

 

Godziny otwarcia punktu:

Poniedziałek: 12:30 – 16:30

Środa: 9:00 – 12:00

Piątek: 11:30 – 14:30

Szczegółowe informacje o możliwym dofinansowaniu w ramach funkcjonowania programu: „Czyste powietrze” – można uzyskać także pod ogólnokrajowym numerem  infolinii:
(+48) 22 45 95 955 dostępnym od  poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej: https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu.

 

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

 

Mieszkaniec, który chce skorzystać z pomocy gminnego konsultanta powinien umówić się telefonicznie na spotkanie. Po przygotowaniu wniosku dla mieszkańca pracownik Urzędu przekazuje go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Warszawie, gdzie następuje jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

– udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku
o dofinansowanie,

– wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,

– pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie,
Informacje oraz wsparcie dla Mieszkańców udzielane są w poniedziałek w godz. 12:30-16:30, w środę w godz. 9:00-12:00, oraz w piątek w godz. 11:30-14:30 telefonicznie pod nr 533 155 926, albo osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie ww. terminach.

Przed konsultacją należy zapoznać się z programem „Czyste Powietrze” oraz zabrać ze sobą niezbędne dokumenty oraz dane.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

  1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania;
  2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

PRZYDATNE LINKI:

Wymagana dokumentacjahttps://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Kalkulator dotacjihttps://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator/

Kalkulator grubości izolacjihttps://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Zostaw komentarz