Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji w Urzędzie Gminy Garwolin

 w Aktualności

Garwolin, dn. 19 maja 2023 r.

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU  NA  STANOWISKO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I  INWESTYCJI W  URZĘDZIE  GMINY  GARWOLIN

Wójt Gminy Garwolin informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji w Urzędzie Gminy Garwolin została wybrana Pani Paulina Czaplińska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Paulina Czaplińska spełnia wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku ds. zamówień publicznych i inwestycji.

W dniu 15 maja 2023 roku przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne i w opinii komisji rekrutacyjnej wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. zamówień publicznych
i inwestycji.

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz