XLIX sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności

XLIX sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 7 lipca 2023 r. (piątek) o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2023-2033.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin oraz określenia granic ich obwodów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Garwolin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Garwolin na lata 2023-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 10. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Bernard Makulec

Załączniki:

Zostaw komentarz