L sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności

L sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 4 sierpnia 2023 r. (piątek) o godz. 830  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2023-2033.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2023.
  5. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Bernard Makulec

Załączniki:

Zostaw komentarz