Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Garwolinie o naborze uzupełniającym

 w Aktualności

OBWIESZCZENIE

 

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 21

w Garwolinie

z dnia  5 września 2023 roku

 

 

Na podstawie § 14 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w związku z nie zgłoszeniem w przewidzianym terminie zgłaszania kandydatów na członków Rady Powiatowej, liczby kandydatów odpowiadającej co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia, Komisja Okręgowa wzywa członków Izby z Okręgu Wyborczego nr 21 w Garwolinie do zgłaszania dodatkowych kandydatów.

 

 

Termin zgłoszenia i rejestracji dodatkowych kandydatów upływa
w dniu 08.09.2023 o godz. 1500.

 

 

 Przewodnicząca

Okręgowej Komisji Wyborczej

/-/ Anna Masny

Zostaw komentarz