Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II o losowaniu

 w Aktualności

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Siedlcach II

z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Garwolin obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach II informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 22 września 2023 r. o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

– Nr 2

– Nr 5.

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Siedlcach II

Konrad Mielcarek

Załączniki:

Zostaw komentarz