0

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. w Rębkowie

Garwolin, dnia 27.05.2024 r. TIP.6733.1.2024 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i [...]

0

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok

W załączeniu znajduje się SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia [...]

następna strona >