Wojewoda Mazowiecki ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych

 w Aktualności

Wojewoda Mazowiecki ogłoszeniem z dnia 10 czerwca 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu społecznemu w województwie mazowieckim.

Przypominamy niniejszym, że pozostały jeszcze tylko 3 dni na złożenie wniosku o finansowanie.

Ogłoszenie konkursowe wraz z załącznikami dostępne jest pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wojewoda-mazowiecki-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2024-roku-zadania-publicznego-z-zakresu-przeciwdzialania-bezdomnosci-i-wykluczeniu-spolecznemu-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-formie-powierzania-lub-wsparcia-realizacji-zadania-publicznego.

Termin składania ofert upływa 1 lipca 2024 roku. Konkurs dotyczy obszaru województwa mazowieckiego.

Zostaw komentarz