III sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin 8 lipca 2024 r.

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

III sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 8 lipca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 800  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2024-2036.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2024 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Łaskarzew w sprawie powierzenia Gminie Garwolin wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
  6. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Grzegorz Kot

Załączniki:

Zostaw komentarz