Bezpłatne zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt w Gminie Garwolin 2024 r.

 w Aktualności

Wójt Gminy Garwolin ogłasza, iż w związku z pozyskaniem dotacji przez Gminę Garwolin w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt-Mazowsze dla zwierząt 2024 od dnia 20.05.2024 r. (poniedziałek) rozpocznie się nabór wniosków o sfinansowanie zabiegu sterylizacji i kastracji psów i kotów (wraz
z ich czipowaniem i rejestracją w bazie danych Safe-Animal) będących własnością mieszkańców Gminy Garwolin.

Warunki uzyskania bezpłatnego wykonania zabiegu sterylizacji i kastracji psów i kotów

(wraz z ich czipowaniem i rejestracją w bazie danych Safe-Animal):

  1. Z Programu może skorzystać właściciel lub opiekun psa i kota, który mieszka na terenie gminy Garwolin (gm. wiejska).
  2. Program dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.
  3. W przypadku psów zabiegi sterylizacji i kastracji sfinansowane będą tylko właścicielom, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie – posiadanie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.
  4. Właściciel lub opiekun więcej niż jednego zwierzęcia może skorzystać z dofinansowania, na wykonanie zabiegu u dwóch zwierząt.
  5. Pisemne złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w Garwolinie z/s 08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 16 (2 piętro, pokój nr 200).
  6. Właściciel/opiekun zwierzęcia domowego, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Urząd Gminy Garwolin, udaje się z kopią złożonego wniosku na konsultację do Przychodni Weterynaryjnej VET-SERWIS Rafał Łubian.
  7. Limit środków na ten cel ograniczony. Dofinansowanie przysługiwać będzie według kolejności składanych kompletnych wniosków.
  8. Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 30.09.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków.
  9. Zabiegi kastracji i sterylizacji wraz z czipowaniem i rejestracją w bazie danych SAFE- ANIMAL zwierząt domowych z Gminy Garwolin będą wykonywane tylko i wyłącznie w Przychodni Weterynaryjnej VET-SERWIS Rafał Łubian z/s 08-400 Garwolin ul. Łąkowa 20.

 

Zostaw komentarz