0

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej w Wilkowyi

Garwolin, dnia 02.11.2021 r. TIP.6733.17.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GARWOLIN Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego [...]

< poprzednia strona    następna strona >