0

Przetarg nieograniczony na „Zakup, dostawa komputerów wraz oprogramowaniem w ramach działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +

Ogłoszenie nr 556862-N-2020 z dnia 2020-07-01 r. Urząd Gminy Garwolin: „Zakup, dostawa komputerów wraz oprogramowaniem w ramach działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości [...]

0

PRZETARG NIEOGRANICZONY na „Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach zadania „Adaptacja poddasza budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej na potrzeby oświatowe – etap II”

Ogłoszenie nr 554873-N-2020 z dnia 2020-06-25 r. Urząd Gminy Garwolin: Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach zadania „Adaptacja poddasza budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego [...]

strona 1 of 4