0

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok

W załączeniu znajduje się SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia [...]

0

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniach 2, 5 i 6 lutego 2024 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Garwolin, dnia 6 lutego 2024 r. OGŁOSZENIE wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniach 2, 5 i 6 lutego 2024 r., w którym wyłoniono oferentów na [...]

0

Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Garwolin w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE  Nr 22/2024 Wójta Gminy Garwolin z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. [...]

0

Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin dla organizacji pozarządowych – nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2024 roku ogłoszonych przez Gminę Garwolin

Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin dla organizacji pozarządowych – nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2024 roku ogłoszonych [...]

0

Protokół konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Garwolin, dn. 25 października 2023 r. Protokół konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o [...]

0

Konsultacje Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu [...]

następna strona >