0

OGŁOSZENIE o udostępnieniu do publicznej wiadomości oferty Międzyszkolnego Gimnastyczno-Tanecznego Uczniowskiego Klubu Sportowego „NO NAME” na realizację zadania publicznego, celem zgłaszania uwag

Garwolin, dn. 2 czerwca 2022 r. SO.525.1.1.2022 OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z [...]

0

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniach 17-18 lutego 2022 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Garwolin, dnia 18.02.2022 r. OGŁOSZENIE wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniach 17-18 lutego 2022 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację [...]

0

Protokół konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

W załączeniu znajdą Państwo protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności [...]

0
0

OGŁOSZENIE wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniach 28-29 stycznia 2021 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Garwolin, dnia 01.02.2021 r. OGŁOSZENIE wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniach 28-29 stycznia 2021 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację [...]

następna strona >