0

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok

W załączeniu znajduje się sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia [...]

0

Ogłoszenie o udostępnieniu do publicznej wiadomości oferty Międzyszkolnego Gimnastyczno-Tanecznego Uczniowskiego Klubu Sportowego „NO NAME” na realizację zadania publicznego celem zgłaszania uwag

Garwolin, dn. 13 marca 2023 r. SO.525.1.1.2023 OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z [...]

0
następna strona >