0

Protokół konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Garwolin, dn. 20 października 2022 r. Protokół konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o [...]

0
0

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniach 17-18 lutego 2022 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Garwolin, dnia 18.02.2022 r. OGŁOSZENIE wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniach 17-18 lutego 2022 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację [...]

0

Protokół konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

W załączeniu znajdą Państwo protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności [...]

0
następna strona >