0

Przetarg nieograniczony na ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIE ZAMIESZKAŁYCH GDZIE POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY GARWOLIN

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):  https://www.garwolin-gmina.pl Ogłoszenie nr 364620 – 2016 z dnia 2016-12-12 r. Garwolin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIE ZAMIESZKAŁYCH GDZIE POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY GARWOLIN [...]

0

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. postępowania przetargowego „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół im. Ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej”

Ogłoszenie nr 360429 – 2016 z dnia 2016-12-06 r. Garwolin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 356039-2016 Data: 01/12/2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 [...]

0

Przetarg nieograniczony na „Dostawę wyposażenia do zespołu szkół im. ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): https://www.garwolin-gmina.pl Ogłoszenie nr 356039 – 2016 z dnia 2016-12-01 r. Garwolin: DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W RUDZIE TALUBSKIEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie [...]

0

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół im. ks. Bronislawa Markiewicza w Rudzie Talubskiej

  Ogłoszenie nr 350848 – 2016 z dnia 2016-11-24 r. Garwolin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 347880 Data: 21/11/2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 [...]

0

Przetarg nieograniczony na „Dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół im. ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej”

Ogłoszenie nr 347880 – 2016 z dnia 2016-11-21 r. Garwolin: DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W RUDZIE TALUBSKIEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu [...]

następna strona >
Rozmiar czcionki
Kontrast