Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rębków.

Prace wykonawcze tej inwestycji, stanowiącej kolejny – II etap kanalizowania Gminy Garwolin, rozpoczęto w III kwartale 2007r. Wykonano ponad 19 km sieci w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym, 5  przepompowni oraz 285 szt. przyłączy. Roboty zakończono już w IV kwartale 2009r. Ścieki przesyłane są do oczyszczalni ścieków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Koszt inwestycji przekroczył kwotę 5 milionów 345 tysięcy złotych. Na realizację inwestycji uzyskano jednak na preferencyjnych warunkach umarzalną w części pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.000.000,00 zł.

Budowa budynku OSP w Sulbinach.

W związku z alarmująco złym stanem strażnicy w Sulbinach, w IV kwartale 2007 roku rozpoczęto prace wykonawcze przy budowie nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Zaplanowano w nim m.in. salę zebrań, szatnię, sanitariaty, pomieszczenia pomocnicze i garaż, łącznie obiekt o powierzchni użytkowej ponad 484 m2. Prace zakończono w II kwartale 2009r. Koszt całkowity zadania przekroczył kwotę 1 miliona 144 tysięcy zł.

W związku z brakiem jakiejkolwiek świetlicy w miejscowości Sulbiny, w pomieszczeniach nowo wybudowanego obiektu planuje się stworzenie Gminnego Centrum Animacji Kultury i Sportu. Ma ono umożliwić nie tylko korzystanie z specjalnie tworzonej tu filii Gminnej Biblioteki Publicznej, ale i umożliwi mieszkańcom tej miejscowości organizację okolicznościowych spotkań i szkoleń, zaś młodym sportowcom Sulbin korzystanie z sąsiednich boisk sportowych. W tym celu w dniu 30.03.2010r. złożono wniosek na dofinansowanie utworzenia centrum i jego wyposażenie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioskowano o kwotę 73.950,00 zł, stanowiącą 75% wartości netto całego zadania. Aktualnie wniosek poddany jest ocenie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Sulbinach.

W związku z faktem, iż OSP Sulbiny na swoim wyposażeniu posiadała jedynie awaryjny samochód marki Żuk, co uniemożliwiało im aktywne uczestniczenie w akcjach, postanowiono w 2009 roku zakupić nowy lekki samochód strażacki. Rozpisano nieograniczony przetarg publiczny, w wyniku którego, zakupiono za kwotę ponad 197 tysięcy złotych, zakupiono samochód marki Ford Transit z podwójną kabiną 350M, 2,4TDCI, 140KM, 4×4, z pełnym wyposażeniem ratowniczo-gaśniczym. Na zakup uzyskano dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim w wysokości: 66.287,00 zł.

Wykonanie rozbudowy budynku Przedszkola Publicznego przy Zespole Szkół w Michałówce.

 

W związku z stale rosnącą liczbą dzieci, a tym samym naglącym zapotrzebowaniem na dodatkowe, zmodernizowane pomieszczenia, w IV kwartale 2007 r. po przeprowadzeniu nieograniczonego przetargu publicznego przystąpiono do rozbudowy budynku Przedszkola Publicznego w Michałówce. W nowej części powstały sale dydaktyczne przeznaczone dla czterech grup dzieci po ok. 25 osób każda, przystosowane do ich dziennego pobytu. Powierzchnia użytkowa nowego obiektu wynosi 722,03 m2.  Prace wykonawcze zakończono już na początku sierpnia 2008 r. Szybkie i kompleksowe wyposażenie obiektu, umożliwiło przyjęcie do Przedszkola znacznie większej ilości dzieci już w roku szkolnym 2008/2009.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rębkowie.

W związku z faktem, iż osiągający znacznego sukcesy sportowe uczniowie Szkoły Podstawowej w Rębkowie dotychczas trenowali jedynie na boisku trawiastym o bardzo kiepskiej jakości, postanowiono w roku 2007 przystąpić do wybudowania nowego boiska wielofunkcyjnego. Zaprojektowano boisko o wym. 23,6 m x 60,23 m nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem z siatki polipropylenowej. Obok boiska wielofunkcyjnego pozostawiono trawiaste boisko piłkarskie, którego jednak nawierzchnię znacznie poprawiono przy okazji realizacji prac wykonawczych boiska wielofunkcyjnego. Prace dotyczące samego boiska poliuretanowego, po zakończeniu procedur udzielania zamówień w trybie przetargu nieograniczonego, wykonano etapowo w latach 2007-2009r. Koszt całkowity inwestycji przekroczył kwotę 378 tysięcy złotych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 30.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.

Rozbudowa Zespołu Szkół w miejscowości Ruda Talubska.

W związku z znacznym przyrostem uczniów Zespołu Szkół, oraz faktem, iż posiadane przez szkołę pomieszczenia zaczynały okazywać się niewystarczające w I kwartale 2008 r. przystąpiono, po przeprowadzeniu nieograniczonego przetargu publicznego do rozpoczęcia prac budowlanych nowej części szkoły. Budynek Zespołu Szkół dzięki rozbudowie zwiększył się m.in. o 7 sal dydaktycznych, pokój nauczycielski, pokój dyrektora, sanitariaty na każdej kondygnacji oraz pomieszczania pomocnicze. W nowej części Zespołu szkół zlokalizowano również oddział przedszkolny. Prace zakończono już w IV kwartale 2009r. Koszt inwestycji wyniósł ponad 2 miliony 985 tysięcy złotych.

Na wyposażenie placówki pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, który przekazał Gminie środki w wysokości 50.000 zł w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.

Rozbudowa budynku OSP w Woli Rębkowskiej.

Rozbudowę, istniejącego od 1990 roku budynku strażnicy w Woli Rębkowskiej, rozpoczęto w II kwartale 2008r.  Obiekt został powiększony m.in. o dwa garaże, pomieszczenia gospodarcze, klub emerytów, sale spotkań klubowych, szatnie oraz  sanitariaty. Całkowita powierzchnia użytkowa części dobudowanej wynosi ok. 423 m2, prace wykonawcze zakończono już w II kwartale 2010r. Całkowity koszt inwestycji wynosi prawie 1 milion 513 tysięcy złotych.

Budowa ul. Kwiatowej w Sulbinach.

W związku z alarmującym stanem nawierzchni ulicy Kwiatowej w Sulbinach, w kwietniu 2008 roku podjęto pierwszy etap prac. Wybudowano nawierzchnię asfaltową na długości ponad 370 m o szerokości 7 metrów oraz wykonano wjazdy na posesje. Prace wykonawcze zakończono już w czerwcu 2008 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 502 tysiące złotych.

Wyposażenie placów zabaw przy wszystkich placówkach oświatowych gm. Garwolin.

Zakupiono kompleksowe zestawy rekreacyjne dla dzieci, które zlokalizowano przy wszystkich placówkach oświatowych podlegających Gminie Garwolin. Koszt inwestycji stanowił kwotę ok. 100 tysięcy złotych. Zadanie zrealizowano w II kwartale 2007 roku.

Budowa sieci wodociągowej.

Corocznie Gmina Garwolin rozbudowuje istniejącą sieć wodociągową, obejmującą ponad 90% jej powierzchni. W roku 2008 wykonano sieć w miejscowości Sulbiny dla ulic: Uroczej, Grabowej, Leśnej, Osiedlowej i Dębowej. Prowadzone prace inwestycyjne objęły wydatki na łączną kwotę ok. 285 tysięcy złotych. Ponadto wykonano sieć
w miejscowości Miętne ul. Spokojna na łączną kwotę ok. 95 tysięcy złotych. W roku 2009 wykonano przebudowę wodociągu na osiedlu bloków nauczycielskich
w Miętnem, za kwotę ok. 34 tysięcy złotych oraz wykonano rozbudowę sieci w Lucinie o wartości ok. 66 tysięcy. W roku 2010 dokonano dalszej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Miętne – na ulicach Przemysłowej oraz Polnej. Prace te stanowią równowartość ok. 87 tysięcy złotych.

Wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Ewelin – Rębków.

W roku 2008 wykonano modernizację drogi Ewelin – Rębków, polegającej na jej utwardzeniu i wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości 950m o szerokości 4,5m. Całkowity koszt inwestycji to kwota ok. 218 tysięcy złotych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 45.000 zł w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Przebudowa drogi oraz budowa chodnika na ul. Słonecznej w Woli Rębkowskiej.

Inwestycję, w związku z brakiem środków, podzielono na dwa etapy realizowane w roku 2008 oraz 2010. Wykonano nawierzchnię asfaltową szerokości 6 m oraz chodnik szerokości 2m na odcinku o długości ok. 940m.

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lucin.

W II i III kwartale 2009 roku wykonano modernizację drogi w Lucinie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości 930m i szerokości 5m, całkowity koszt inwestycji to kwota ponad 137 tysięcy złotych. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, w wysokości 50.000 zł, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Budowa Przedszkola Publicznego w Woli Rębkowskiej.

W ramach rozbudowy zaplecza przedszkoli publicznych na terenie Gminy w roku 2008 rozpoczęto, po przeprowadzeniu przetargu publicznego, budowę nowych pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Woli Rębkowskiej. Budynek przedszkola mieści cztery sale zajęć, pokój dyrektora, pokój nauczycielski oraz pomieszczenia pomocnicze takie jak: szatnia, sanitariaty, magazyn. Powierzchnia użytkowa budynku to 1383,66m2,  posiada on ponadto poddasze, z możliwością zagospodarowania w przyszłości, co będzie niezwykle istotnym atutem, gdy zwiększy się liczba dzieci, co nastąpi już w momencie wejścia w życie obowiązku nauki szkolnej dla dzieci od lat 5. Przedszkole znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz Gminnej Biblioteki. Obecnie do przedszkola uczęszcza 120 dzieci z terenu naszej gminy.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miętne w Aglomeracji Wola Rębkowska gm. Garwolin – Etap II

Inwestycja jest kontynuacją realizacji planu skanalizowania gminy i stanowi kolejny etap po budowie kanalizacji w miejscowościach Wola Rębkowska i Rębków.

Prace planistyczne, dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Miętnem, Gmina Garwolin rozpoczęła już w 2004 roku. Kanalizację zaprojektowano w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym, jako najkorzystniejszym dla rozpatrywanego obszaru. Nieczystości docelowo skierowane zostaną do istniejącej oczyszczalni ścieków przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Woli Rębkowskiej. W roku 2006 uzyskano pozwolenie na budowę i na realizację inwestycji, która obejmuje budowę ponad 18 km sieci kanalizacyjnej i wykonanie ok. 351 przyłączy do posesji. Zakłada się, iż do celowo z kanalizacji korzystać będzie ponad 2.300 osób.

W 2008 roku przeprowadzony został przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych, w ramach którego jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PARSTER Sp. z o. o. z Parczewa, z którą w dniu 23.09.2008r. w podpisano umowę na realizację zakresu robót na ogólną wartość 9.756.945,10 zł. brutto. Roboty budowlane rozpoczęto w III kw. 2008 r. a planowany termin ich zakończenia to IV kw. 2011 r.

W związku z faktem, iż na etapie tworzenia projektu, oszacowano koszt inwestycji na ok. 10 mln. zł, co znacznie wykraczało poza finansowe możliwości Gminy, już w 2005 r. podjęto starania o uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania unijnego.

Uwieńczeniem długotrwałego procesu aplikacyjnego było przyznanie Gminie Garwolin dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 02.11.2009r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (instytucji wdrażającej POIiŚ) podpisano umowę o dofinansowanie budowy kanalizacji. Na jej podstawie przyznano Gminie Garwolin dofinansowanie w kwocie 6 224 510,37 zł., które w 85% pochodzi z budżetu Unii Europejskiej a w 15% z budżetu Państwa. Zgodnie z prawem polskim oraz normami unijnymi dofinansowanie obejmować może jedynie część kosztów budowy głównej sieci kanalizacyjnej, nie dotyczy zaś jej przyłączy, które jako inwestycje na terenach prywatnych powinny w całości zostać finansowane przez mieszkańców Gminy.

Warto zauważyć, iż realizowany projekt przyniesie wiele korzyści ekologicznych takich jak: poprawa stanu otaczającego środowiska naturalnego, jakości wód powierzchniowych, komfortu życia mieszkańców. Przedsięwzięcie przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy mieszkańcami regionu.

Inne inwestycje: 

 1. Wykonanie modernizacji, przebudowy i budowy dróg o łącznej dł. ponad 8,4 km w miejscowościach Czyszkówek, Ewelin, Górki, Lucin, Parcele Rębków, Rębków, Stoczek, Sulbiny, Uśniaki, Wola Rębkowska.
 2. Budowa chodnika oraz zjazdów w miejscowości Górki o dł. ok. 930m.
 3. Budowa chodnika na ul. Akacjowej w miejscowości Rudzie Talubskiej o dł. ok. 530m.
 4. Budowa chodnika, zatoki autobusowej i zjazdów w ciągu ul. Długa oraz parkingu dla obsługi szkoły w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin.
 5. Budowa chodnika oraz zjazdów na ul. Wspólnej w miejscowości Sulbiny o dł. ok. 1,150 km.
 6. Budowa chodnika oraz zjazdów na ul. Przemysłowej w miejscowości Wola Rębkowska.
 7. Budowa chodnika zatoki autobusowej i zjazdów w miejscowości Stoczek o dł. ok. 850m.
 8. Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Lucin gmina Garwolin.
 9. Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego w miejscowości Wola Władysławowska gm. Garwolin.
 10. Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Michałówce gm. Garwolin.
 11. Remont pomieszczeń w budynku oraz wykonanie utwardzenia placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowyi.
 12. Remont pomieszczeń w budynku  Szkoły Podstawowej w Woli Władysławowskiej.
 13. Remont sal oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Rębkowie.
 14. Wykonanie modernizacji szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” w miejscowości Ruda Talubska gmina Garwolin.
 15. Wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Michałówce, Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej oraz Zespole Szkół im. Ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej.
 16. Wykonanie placu przed budynkiem OSP w Wilkowyi.
 17. Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowyji.
 18. Wykonano montaż oraz modernizacje ok. 220 sztuk opraw świetlnych.
 19. Wykonanie parkingu i zajazdu dla autobusów przy szkołach w Woli Rębkowskiej.
 20. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Garwolinie wybudowanie ronda Ruda Talubska – Sulbiny.
 21. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Garwolinie wykonanie parkingu i zatoki autobusowej przy Zespole Szkół w Michałówce.