Gmina Garwolin leży w Województwie Mazowieckim 60 km na południowy wschód od Warszawy. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 17, stanowiąca główne połączenie między Warszawą i Lublinem, a także z przejściem granicznym na wschodniej granicy kraju w Hrebennem oraz linia kolejowa Warszawa – Lublin.

Połączenia te mają ogromne znaczenie dla atrakcyjności gospodarczej gminy, która zajmuje obszar o powierzchni ponad 136 km2, w tym użytki rolne zajmują 55,3 %, lasy 32,6 % powierzchni gminy. Jest gminą rolniczo-przemysłową, położoną wokół miasta Garwolina, na Równinie Garwolińskiej stanowiącej część Niziny Środkowomazowieckiej usytuowanej po obu stronach rzeki Wilgi, która przecina gminę w kierunku wschód-zachód.Gminę Garwolin okalają lasy, które jeszcze w XVIII w. pokrywały niemal cały teren, a obecnie zajmują około połowy jej powierzchni.

Wśród przepięknych drzew są 52 drzewa uznane za pomniki przyrody, w tym grupa 14 dębów w Hucie Garwolińskiej i 38 drzew pojedynczych (dęby, wiązy, platan i sosna wejmutka).

Położenie i powierzchnia Gminy - Ilustracja 1

Położenie i powierzchnia Gminy - Ilustracja 2

Położenie i powierzchnia Gminy - Ilustracja 3

Położenie i powierzchnia Gminy - Ilustracja 4