3Pierwsza Szkoła w Michałówce tzw. „ZIELONA” została zbudowana w 1924r. (przekaz ustny mówi o tym, że budowniczym tzw. ZIELONEJ SZOŁY był inż. Aleksander Wikliński (Koronka) urodzony we wsi Jagodne. Dyrektorem tej szkoły był między innymi PIOTR JAROSZEWICZ (premier rządu Polski w latach 1970-80). Piotr Jaroszewicz odwiedził miejscowość i zwrócił się do mieszkańców, by czynili starania w sprawie budowy nowej szkoły, gdyż stary budynek nie mógł sprostać wymaganiom, jakie 1stawiano przed oświatą. Liczba uczniów w szkole wciąż rosła. Klasy liczyły po 48 uczniów, a liczba uczniów w szkole sięgała do 360 przy zatrudnieniu 12 nauczycieli łącznie z dyrektorem szkoły. Natychmiast przystąpiono do powołania Komitetu Budowy Szkoły w Michałówce w skład, którego wchodziło 30 osób wyróżniających się dużym zaangażowaniem w pracach na rzecz szkoły. Do osób szczególnie wyróżniających się należy zaliczyć członków KOMITETU BUDOWY: Wandę Tudek, dyr. szkoły śp. Krystynę Sasimowską oraz śp. Jana Zielińskiego i śp. Antoniego Zalewskiego. Przygotowania trwały od roku 1973 do 1979. Natrafiano na wiele przeszkód: poważną sprawą było poszerzenie działki w kierunku północnym (grunt należał do lasów państwowych i należało uzyskać zgodę Ministerstwa 2Leśnictwa na zmianę właściciela.), bardzo poważną sprawą była ciągła zmiana decyzji odnośnie rodzaju szkoły. Władze Garwolina wyrażały zgodę na budowę szkoły dla klas 1-4, natomiast klasy 5-8 miały dojeżdżać do Garwolina. Na taką propozycję nie wyrażało zgody społeczeństwo obwodu szkolnego, dyrekcja i nauczyciele. Sprawa budowy przeciągała się w czasie. Wreszcie w lipcu 1979 r. uzyskano zgodę Komisji Planowania przy Urzędzie Rady Ministrów na natychmiastowe rozpoczęcie budowy szkoły. W sierpniu 1979 r. do budowy szkoły przystąpiło Przedsiębiorstwo Budowlane w Garwolinie. 4Prace posuwały się w bardzo szybkim tempie. W roku 1981 w czasie wprowadzenia stanu wojennego część dydaktyczna nadawała się do użytku. Prace przy dalszym wykonaniu budynku z niewielkimi przerwami trwały nadal. W roku 1982 budowa szkoły została zakończona.1 września 1999 r. na bazie Szkoły Podstawowej powstał Zespół Szkół Publicznych. W jego składzie jest Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Michałówce
Michałówka 3
08-400 Garwolin
tel. 25 682-23-75