26.09.2009r_016Publiczne Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Michałówce w roku szkolnym 2010/2011 objęło swoją opieką 150 dzieci. Obecnie podopieczni Przedszkola cieszą się troskliwą opieką swoich wychowawców już w sześciu oddziałach. Ostatnie lata przyniosły duże zmiany, przedszkole zostało rozbudowane. 

Przedszkole zapewnia wszechstronny i bezpieczny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Codziennie nauczyciele prowadzą z dziećmi zajęcia dydaktyczne, organizują zabawy i zajęcia wspomagające ich rozwój. Obecnie do zajęć tych należą: język angielski, rytmika, korektywa i taniec. Nasi starsi wychowankowie objęci są także stałą opieką logopedy. 

Obraz_006Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia dzieciom sprzyjające warunki rozwoju. Nauczyciele stale pogłębiają swoje umiejętności i podejmują w tym celu różnorodne działania. Swoją nową wiedzą  i pomysłami dzielą się wzajemnie w ramach funkcjonującego w placówce wewnętrznego doskonalenia nauczycieli (WDN). Dzięki temu codzienna praca z dziećmi owocuje różnorodnością form i metod. Nauczyciele kreują sytuacje sprzyjające kształtowaniu umiejętności badawczych i twórczych dziecka. Chętnie podejmują nowe wyzwania, przykładem tego jest zeszłoroczny udział w realizacji unijnego programu nauki czytania przez zabawę dla dzieci w wieku przedszkolnym pt.: „Mały Odkrywca w Przedszkolu”. 

SN151328Zespół nauczycieli wypracował „Koncepcję Pedagogiczną”, która jest nowoczesnym programem zarządzania przedszkolem. Na uwagę zasługuje stała współpraca przedszkola z trenerem Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. W ostatnim czasie nauczyciele wzięli udział w cyklicznym szkoleniu doskonalenia zawodowego pod hasłem: „Trzy kroki dziecka w przyszłość”. „Potrafię rozmawiać”, „Znam swoją wartość”, „Jestem twórczy”- to nie tylko tematy odbytych warsztatów szkoleniowych, lecz także ważne hasła, które przyświecają nauczycielom w kontaktach z dziećmi.

Ważnym elementem naszej codziennej pracy jest także współpraca  nauczycieli z rodzicami, która odbywa się stosownie do potrzeb. Rodzice biorą udział w pokazach umi

SN151255

ejętności oraz prezentacji dorobku twórczego swoich pociech. Licznie i aktywnie uczestniczą w zajęciach otwartych. Korzystają z zajęć o charakterze warsztatowym prowadzonych przez specjalistów z zewnątrz, a także przez członków naszej kadry pedagogicznej. Rodzice podejmują indywidualne rozmowy z nauczycielami w sprawach dzieci, uczestniczą w różnorodnych uroczystościach. Służą swoją pomocą w wycieczkach i wyjazdach. Biorą udział w zajęciach adaptacyjnych i spotkaniach integracyjnych. Podejmują wspólne inicjatywy w ramach współpracy Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Publiczne Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Michałówce
Michałówka 3
08-400 Garwolin
tel. 25 682-45-21