0

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 19.01.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na części działki 1472/1 i 1472/2 w Sulbinach

Garwolin, dnia 19.01.2021r. TIP.6733.29.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i [...]

0
0

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej na działkach nr ewid. 808, 744/14, 1497, 1492/7 w Sulbinach

TIP.6733.23.2020   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 16.11.2020r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie [...]

0

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 13 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie części działki nr 1497 obr. Sulbiny

                                                                                    Garwolin, dnia 13.11.2020 r. TIP.6733.27.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania [...]

0

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 13 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr 228 obr. Nowy Puznów

                                                                                    Garwolin, dnia 13.11.2020 r. TIP.6733.26.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania [...]

0

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 13 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie części działki nr 1469/6 w Sulbinach

                                                                                    Garwolin, dnia 13.11.2020 r. TIP.6733.25.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania [...]

0

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 12 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr: 741/44, 741/45, 741/50, 741/51, 741/49, 741/2 w Rudzie Talubskiej

                                                                                    Garwolin, dnia 12.11.2020 r. TIP.6733.24.2020     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu [...]