Kierownictwo Urzędu


Wójt Gminy Garwolin
Marcin Kołodziejczyk
numer pokoju 101
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 62
e-mail: urzad@garwolin-gmina.pl


Sekretarz Gminy
Martyna Karaś
numer pokoju 102
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 63
e-mail: mkaras@garwolin-gmina.pl


Skarbnik Gminy
Katarzyna Grzeszczak
numer pokoju 106
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 64
e-mail: grzeszczak@garwolin-gmina.pl


Zastępca Wójta Gminy Garwolin
Karolina Kasprzak
numer pokoju 208
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 65
e-mail: k.kasprzak@garwolin-gmina.pl


Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelskich


Kierownik Referatu organizacyjno-oświatowego i spraw obywatelskich
Izabela Miętus
numer pokoju 204
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 24
e-mail: oswiata@garwolin-gmina.pl


Referent ds. techniczno-kancelaryjnych
Patrycja Wielgosz
numer pokoju 100
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 61
e-mail: p.wielgosz@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i dowodów osobistych
Ilona Wielgosz
numer pokoju 206
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 22

e-mail: wielgosz@garwolin-gmina.pl


Specjalista ds. organizacyjnych
Bogdan Hryniszyn
numer pokoju 207
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 25
e-mail:b.hryniszyn@garwolin-gmina.pl


Młodszy Referent ds. informatycznych i ochrony przeciwpożarowej
Bartłomiej Konopacki
numer pokoju 207
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 25
e-mail:b.konopacki@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. ewidencji ludności
Magdalena Dębecka
numer pokoju 206
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 21
e-mail: magdalena.d@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. obsługi Rady Gminy oraz promocji Gminy
Agnieszka Sztylka
numer pokoju 203
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 23
e-mail: a.sztylka@garwolin-gmina.pl


Woźna
Renata Karczmarczyk
Aneta Michalak
numer pokoju 4
nr tel. (25) 682-05-60


Pracownik gospodarczy
Grzegorz Nykiel
nr tel. (25) 682-05-60


Referat Finansów


Kierownik Referatu Finansów
Małgorzata Makulec
numer pokoju 107
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 53
email: makulec@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. księgowości budżetowej
Katarzyna Skoczek
numer pokoju 108
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 53
e-mail: k.skoczek@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. księgowości budżetowej
Anna Wrona
numer pokoju 108
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 53
e-mail: a.wrona@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. księgowości budżetowej
Aneta Pawliszewska – Piętka
numer pokoju 104
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 51
e-mail:pawliszewska@garwolin-gmina.pl


Referent ds. księgowości budżetowej
Agnieszka Lewandowska
numer pokoju 104
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 51
e-mail: a.lewandowska@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. księgowości budżetowej
Anna Masny
numer pokoju 104
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 51
e-mail: masny@garwolin-gmina.pl


Specjalista ds. księgowości budżetowej
Bożena Krzyśpiak
numer pokoju 104
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 51
e-mail: b.krzyspiak@garwolin-gmina.pl


Specjalista ds. płac i rozliczeń osobowych
Jolanta Hryszkiewicz
numer pokoju 105
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 52
e-mail: j.hryszkiewicz@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. płac i rozliczeń osobowych
Agnieszka Biernacka
numer pokoju 105
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 52
e-mail: a.biernacka@garwolin-gmina.pl


Specjalista ds. księgowości podatkowej
Justyna Gac
numer pokoju 110
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 54
e-mail: j.gac@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. podatku od środków transportowych
Barbara Piętka
numer pokoju 110
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 54
e-mail: pietka@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Marta Konopacka
numer pokoju 111
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 54
e-mail: konopacka@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Katarzyna Komar
numer pokoju 111
nr tel. (25) 682-05-60 wew.54
e-mail: komar@garwolin-gmina.pl


Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Grzegorz Góźdź
numer pokoju 200
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 33
e-mail: grzegorz.g@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej
Joanna Śliwecka
numer pokoju 202
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 32
e-mail: sliwecka@garwolin-gmina.pl


Specjalista ds. geodezji
Zenon Jaworski
numer pokoju 202
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 37


Inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej
Sebastian Ostolski
numer pokoju 202
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 32
e-mail: s.ostolski@garwolin-gmina.pl


Referent ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami
Patrycja Wargocka
numer pokoju 202
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 37
e-mail: p.wargocka@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. infrastruktury technicznej
Łukasz Lis
numer pokoju 200
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 35
e-mail: lukasz.lis@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej
Magdalena Bartniczak
numer pokoju 200
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 34
e-mail: m.bartniczak@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. gospodarki odpadami
Magdalena Chrzanowska
numer pokoju 109
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 31
e-mail: chrzanowska@garwolin-gmina.pl


Specjalista ds. gospodarowania odpadami
Weronika Owczarczyk
numer pokoju 109
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 31
e-mail: w.owczarczyk@garwolin-gmina.pl


Pomoc administracyjna
Agnieszka Kowalczyk
numer pokoju 201
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 36
e-mail: a.kowalczyk@garwolin-gmina.pl


Referat Techniczno-Inwestycyjny i Planowania Przestrzennego


Zastępca Wójta Gminy Garwolin
Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Planowania Przestrzennego
Karolina Kasprzak
numer pokoju 208
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 65
e-mail: k.kasprzak@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
Iwona Stefańska
numer pokoju 209
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 41
e-mail: i.stefanska@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji
Sylwia Kalbarczyk
numer pokoju 209
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 41
e-mail: s.kalbarczyk@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. zamówień publicznych
Justyna Bajera
numer pokoju 209
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 42
e-mail: j.bajera@garwolin-gmina.pl


Referent ds. zamówień publicznych i inwestycji
Paulina Czaplińska
numer pokoju 209
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 42
e-mail: p.czaplinska@garwolin-gmina.pl


Inspektor ds. funduszy europejskich
Beata Gromuł
numer pokoju 210
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 43
e-mail: beata.g@garwolin-gmina.pl


Pomoc administracyjna
Małgorzata Kwiatkowska
numer pokoju 210
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 43
e-mail: m.kwiatkowska@garwolin-gmina.pl


Referent ds. funduszy europejskich
Paulina Zalewska-Jarzyna
numer pokoju 203
nr tel. (25) 682-05-60 wew. 43
e-mail: p.zalewska@garwolin-gmina.pl