BIBLIOGRAFIA:

Źródła Archiwalne:

Archiwum Państwowe w Warszawie, oddział Otwock,  Akta Gminy Wola Rębkowska.

Archiwum Państwowe w Warszawie, oddział Otwock, Prezydium Powiatowej Rady  Narodowej Garwolin.

Archiwum Państwowe w Warszawie, oddział Otwock, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Budy Uśniackie.

Archiwum Państwowe w Warszawie, oddział Otwock, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Marianów.

Archiwum Państwowe w Warszawie, oddział Otwock, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Ruda Talubska.

Archiwum Państwowe w Siedlcach, Gminna Rada Narodowa Garwolin.

Publikacja Źródłowe:

Dziennik Urzędowy WRN Warszawa.

Dziennik Ustaw nr 35, z dnia 13 maja 1933 roku, poz. 294.

Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa; Annuaire de la Pologne (y Compris la V. L. de Dantzig), Warszawa 1929.

Lubelskie Dziennik Wojewódzki, 1930.

Pamjatna Kniżka Guberni Siedleckiej 1870-1914.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. I-XV, Warszawa  nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914.

 

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej : opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, województwo lubelskie.  Warszawa 1924.

Opracowania:

Ćwik W, Reder J, Lubelszczyzna, dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin 1977.

Gnat Wieteska Z., Z dziejów powiatu garwolińskiego, tradycje patriotyczne, Garwolin 2009.

Landau Z., Roszkowski W., Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995.

Mencel T, Gmina dominalna w Królestwie Polskim przed uwłaszczeniem, [w:] Gmina wiejska i jej samorząd, pod red. H. Brodowskiej, Warszawa 1989.

Szumski J, Chłopi a gmina w guberni łomżyńskiej [w:] Studia Łomżyńskie, tom IV.

 

Prasa:

Głos Łukowa.

Przebój, Ilustrowane pismo poświęcone samorządom i ubezpieczeniom społecznym, 1930.

Trybuna Mazowiecka.

Mapy:

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, kolumna 5, pas 5.

Atlas Geograficzny Ilustrowany Królestwa Polskiego, wydał J. Bazewicz, Warszawa 1907)

Wojskowy Instytut Geograficzny, Garwolin, Warszawa 1937.