Referat Finansowy

deklaracja na podatek leśny – DL – 1

załącznik do deklaracji na podatek leśny – ZDL -1

załącznik do deklaracji na podatek leśny – ZDL – 2

deklaracja na podatek rolny – DR – 1 

załącznik do deklaracji na podatek rolny – ZDR – 1

załącznik do deklaracji na podatek rolny – ZDR – 2

deklaracja na podatek od nieruchomości – DN – 1

załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – ZDN – 1

załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości- ZDN – 2

wniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego
wzr_wniosku_akcyza_2019

 

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Planowani Przestrzennego

wniosek-decyzja-celu-publicznego-klauzula
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowniowniosek-o-przeniesienie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-na-inn-osob-gmina-garwolin-1-klauzulasek-o-rewitalizacje-klauzula-00000002wy na inną osobę
wniosek-o-rewitalizacje-klauzula-00000002
Wniosek o ustalenie warunków zabuwniosek-o-ustalenie-warunkw-zabudowy-3-klauzuladowy
Wniosek o wypis, wyrys z planu
wniosek-o-wypis-wyrys-z-planzagospodarowanie-przestrzenne-klauzula-oglnau-klauzula

Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelskich

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wypłacenie świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
 Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu od strony drogi gminnej
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozmiar czcionki
Kontrast