Referat Finansowy

deklaracja na podatek leśny – DL – 1
załącznik do deklaracji na podatek leśny – ZDL -1
załącznik do deklaracji na podatek leśny – ZDL – 2
deklaracja na podatek rolny – DR – 1
załącznik do deklaracji na podatek rolny – ZDR – 1
załącznik do deklaracji na podatek rolny – ZDR – 2
deklaracja na podatek od nieruchomości – DN – 1
załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – ZDN – 1
załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości- ZDN – 2
wniosek o zwrot podatku akcyzowego
wzór wniosku akcyza 2019

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Planowani Przestrzennego

wniosek-decyzja-celu-publicznego-klauzula
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inną osobę

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o rewitalizacje

Wniosek o wypis, wyrys z planu

wniosek-o-wypis-wyrys-z-planzagospodarowanie-przestrzenne-klauzula-oglnau-klauzula

Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelskich

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Zgłoszenie pobytu stałegozgoszenie-pobytu-stałego
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

zgoszenie-pobytu-czasowego
Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wypłacenie świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu od strony drogi gminnej
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozmiar czcionki
Kontrast