Referat Finansowy

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych ( Podatek od osób fizycznych )
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ( Podatek od osób fizycznych )
Informacja w sprawie podatku rolnego ( Podatek od osób fizycznych )
Informacja w sprawie podatku leśnego ( Podatek od osób fizycznych )
Deklaracja – podatek od nieruchomości ( Podatek od osób prawnych )
Deklaracja – podatek rolny ( Podatek od osób prawnych )
Deklaracja – podatek leśny ( Podatek od osób prawnych )
Informacja o nieruchomościach ( Podatek od osób prawnych )
Informacja o gruntach ( Podatek od osób prawnych )
Informacja o lasach  ( Podatek od osób prawnych )
Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych
Informacja w sprawie podatków od środków transportu
 Deklaracja na podatek od środków transportowych

 

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Planowani Przestrzennego

Wniosek – decyzja celu publicznego
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inną osobę
Wniosek o rewitalizację
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wniosek o wypis, wyrys z planu

Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelskich

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
 Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu od strony drogi gminnej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozmiar czcionki
Kontrast