Historia

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Założycielem straży w Sulbinach w roku 1961 był Stanisław Bułwa, Feliks Sowa i Jan Wichowski. Później dołączyli do nich między innymi: Józef Kucharski, Franciszek Sowa, Jan Gniadek, Marian Wołek, Wiesław Widlarz, Stefan Ornat. Pierwsza siedziba straży znajdowała się w Kółku Rolniczym. Pierwszym naczelnikiem straży w Sulbinach został jeden z jej założycieli Stanisław Bułwa. Od roku 1965 naczelnikiem przez 43 lata był Tadeusz Piętka.
Początki były skromne, ze względu na to, że siedzibą straży było Kółko, pierwsza motopompa była traktorowa, wożona do pożaru na przyczepie ciągnika i obsługiwana przez strażaków członków Kółka Rolniczego. W 1965 roku Sulbiny wzbogaciły się o samochód Nysa, który został przerobiony na wóz strażacki. Wyposażeniem jej była motopompa M 400, Ze względu na potrzebę garażowania nowego samochodu zaczęto myśleć o nowej siedzibie straży.
Gromadzka Rada przekazała na ten cel budynek gospodarczy dawnego folwarku pani Lazarewiczowej. W czynie społecznym były te budynki remontowane, służyły przez wiele lat i stoją do dziś.W 1975 roku Sulbiny zostały wyposażone w samochód Żuk. Obecny tu Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Dariusz Sadkowski osobiście przyprowadził do Sulbin ten samochód. Wtedy też jednostka została doposażona w motopompę M 800. Dzięki wysiłkom strażaków sprzęt był utrzymany w dobrej gotowości, służył aż do roku 2010, w tym roku otrzymała nowy samochód Forda Transit, ufundowany przez gminę Garwolin przy wsparciu środkami Urzędu Marszałkowskiego. Już od 2005 roku strażacy występowali z wnioskami o potrzebie budowy nowej strażnicy, Starania zakończyły się pomyślnie dzięki przychylności Wójta oraz Radnych ubiegłej i obecnej kadencji. W 2007 roku rozpoczęła się budowa obiektu, który dziś właśnie otwieramy. Po raz pierwszy nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej będzie miała swój sztandar, który ufundowała społeczność Sulbin. Hasło umieszczone na sztandarze „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, będzie na co dzień przyświecało naszym strażakom i przypominało, jakiej służby się podjęli, jak mają pracować dla naszej lokalnej społeczności.

Rozmiar czcionki
Kontrast