Historia

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OSP w Sulbinach została założona w 1961 roku przez Stanisława Buławę, Feliksa Sowę i Jana Wichowskiego. Później dołączyli do nich między innymi: Józef Kucharski, Franciszek Sowa, Jan Gniadek, Marian Wołek, Wiesław Widlarz oraz Stefan Ornat. Pierwsza siedziba straży znajdowała się w Kółku Rolniczym. Pierwszym naczelnikiem OSP w Sulbinach został jeden z założycieli – Stanisław Buława. Począwszy od 1965 roku i przez następne 43 lata naczelnikiem był Tadeusz Piętka.

 

Początki były skromne. Ze względu na to, że siedzibą było Kółko Rolnicze, pierwsza motopompa była „traktorowa”. Wożona do pożarów była na przyczepie ciągnika i obsługiwana przez strażaków, którzy byli również członkami Kółka Rolniczego. W 1965 roku Sulbińska straż wzbogaciła się o samochód Nysa, który został przerobiony na wóz strażacki. Na jego wyposażeniu była motopompa M400. Ze względu na potrzebę garażowania nowego samochodu zaczęto myśleć o nowej siedzibie straży.

Gromadzka Rada przekazała na ten cel budynek gospodarczy dawnego folwarku pani Lazarewiczowej. W czynie społecznym budynki te zostały wyremontowane. Służyły przez wiele lat i stoją do dziś.

W 1975 roku Jednostka została wyposażona w samochód marki Żuk oraz motopompę M800. Dzięki wysiłkom strażaków sprzęt był utrzymywany w gotowości bojowej i służył aż do roku 2010. W tym też roku OSP w Sulbinach otrzymała nowy samochód marki Ford Transit, ufundowany przez Gminę Garwolin przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego.

Już od 2005 roku strażacy na czele z ówczesnym naczelnikiem Tadeuszem Piętką występowali z wnioskami o potrzebie budowy nowej strażnicy. Starania zakończyły się pomyślnie dzięki przychylności Radnych oraz Wójta Gminy Garwolin. W 2007 roku rozpoczęła się budowa obiektu. Prace zakończyły się w 2010 roku, natomiast uroczyste oddanie i otwarcie strażnicy nastąpiło rok później. Przy okazji tej uroczystości jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulbinach ostał wręczony Sztandar, który ufundowała Społeczność Sulbin. Hasło umieszczone na sztandarze: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, na co dzień przyświeca strażakom i przypomina jak mają służyć lokalnej Społeczności.

Obecnie budynek straży dzielony jest z Gminnym Centrum Animacji i Kultury w Sulbinach.

W ostatnich latach wielu druhów przeszło specjalistyczne szkolenia umożliwiające im udział w różnych rodzajach akcji ratunkowych. Z roku na rok nasilała się również potrzeba nabycia drugiego, większego i bardziej wszechstronnego wozu strażackiego. Na temat możliwych sposobów pozyskania takiego samochodu kilku krotnie były prowadzone rozmowy z obecnym Wójtem Gminy Garwolin Marcinem Kołodziejczykiem. Na początku 2018 roku włodarz Gminy przekazał strażakom z OSP Sulbiny pozytywną informację  – mianowicie koledzy druhowie  z OSP Wola Rębkowska zostają wyposażeni w nowy wóz strażacki marki MAN, a dotychczasowy samochód marki Star 244, który był na ich wyposażeniu trafi w ręce strażaków z Sulbin. Jeszcze w grudniu 2018 roku nastąpiło przekazanie. Wóz wymagał remontu układu zawieszenia, oraz poprawek w instalacji elektrycznej. Dzięki wsparciu Gminy Garwolin oraz zaangażowaniu wielu strażaków z OSP Sulbiny udało się przeprowadzić potrzebne naprawy i z dniem 28 kwietnia 2018 roku Star 244 został włączony do podziału bojowego.

Obecnie jednostka OSP Sulbiny jest w trakcie pozyskiwania kolejnych elementów niezbędnego wyposażenia pomocnego w ratowaniu mienia i życia ludzkiego.