L.p.

Nazwa zadania

Program

Kwota dotacji

Rok 2007

1

Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego wdrażany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Województwa Mazowieckiego

1 965 669,41 zł

2

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy na rzecz Publicznego Zespołu Szkół w Michałówce gm.  Garwolin

Subwencja oświatowa wdrażana przez   Ministerstwo Edukacji Narodowej

80 000 zł – wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń

41 584 zł – bieżący remont pomieszczeń

3

Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Michałówce gm. Garwolin

Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Komponent B wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

100 000 zł

4

Dofinansowanie działalności chóru szkolnego działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Rębkowskiej

Śpiewająca Polska wdrażany przez Narodowe Centrum Kultury

1 153,73 zł

5

Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gm. Garwolin:

Samorządowy Program Wsparcia OSP w Województwie Mazowieckim ”OSP – 2007” wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

9 459 zł – OSP Rębków

10 664 zł – OSP Izdebnik

14 612 zł – OSP Ruda Talubska

3 424 zł – OSP Niecieplin

17 518 zł – OSP Miętne

2 703 zł – OSP Sulbiny

6

Wyposażenie stanowiska osoby niepełnosprawnej

PFRON

14 037,99 zł

7

Wykonanie monitoringu w 3 szkołach gminy Garwolin

Rządowy program „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” wdrażany przez   Kuratorium Oświaty w Warszawie

20 200 zł – instalacja monitoringu w Zespole Szkół w Michałówce i Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej

11 000 zł – modernizacja monitoringu w publicznym Gimnazjum w Woli Rębkowskiej

8

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych na terenie gminy Garwolin

Program Rozwoju Bibliotek wdrażany przez Bibliotekę Narodową

10 000 zł

L.p.

Nazwa zadania

Program

Kwota dotacji

Rok 2008

1

Modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Rębków i Ewelin gm. Garwolin

Fundusz ochrony gruntów Rolnych wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

45 000 zł

2

Budowa chodnika w miejscowości Sulbiny

Sektorowy Program Operacyjny wdrażany przez   Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

311 360 zł

3

Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gm. Garwolin

Samorządowy Program Wsparcia OSP w Województwie Mazowieckim ”OSP – 2008” wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

9 169 zł – OSP Izdebnik

5 382 zł – OSP Niecieplin

5 350 zł – OSP Taluba

4

Dofinansowanie działalności chóru szkolnego działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Rębkowskiej

Śpiewająca Polska wdrażany przez Narodowe Centrum Kultury

2 276,21 zł

5

Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego we wsi Rębków gm. Garwolin

Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Komponent D wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

30 000 zł

6

Remont pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowyi

Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Komponent B wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

50 000 zł

7

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy na remont pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowyi

Subwencja oświatowa wdrażana przez   Ministerstwo Edukacji Narodowej

54 000 zł

8

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych na terenie gminy Garwolin

Program Rozwoju Bibliotek wdrażany przez Bibliotekę Narodową

10 000 zł

L.p.

Nazwa zadania

Program

Kwota dotacji

Rok 2009

1

Modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Lucin gm. Garwolin

Fundusz ochrony gruntów Rolnych wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

50 000 zł

2

Wyposażenie stanowiska osoby niepełnosprawnej

PFRON

30 000 zł

3

Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulbinach gm. Garwolin

Samorządowy Program Wsparcia OSP w Województwie Mazowieckim ”OSP – 2009” wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

66 287 zł

4

Dofinansowanie działalności chóru szkolnego działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Rębkowskiej

Śpiewająca Polska wdrażany przez Narodowe Centrum Kultury

2 273,89 zł

5

Zakup wyposażenia do nowego skrzydła zespołu Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin

Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Komponent B wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

50 000 zł

6

„Od bierności do aktywności” – program Szkoleń organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla kobiet długotrwale bezrobotnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki wdrażany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

54 792,52 zł

7

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych na terenie gminy Garwolin

Program Rozwoju Bibliotek wdrażany przez Bibliotekę Narodową

4 000 zł

L.p.

Nazwa zadania

Program

Kwota dotacji

Rok 2010

1

Ukształtowanie Centrum wsi Górki poprzez budowę chodnika

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

258 744 zł

2

Dofinansowanie działalności chóru szkolnego działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Rębkowskiej

Śpiewająca Polska wdrażany przez Narodowe Centrum Kultury

1 905 zł

3

Dofinansowanie modernizacji szkolnego placu zabaw przy zespole Szkół w Rudzie Talubskiej

Program Rządowy „Radosna Szkoła” wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

57 296 zł

4

Dofinansowanie wyposażenia szkolnego miejsca zabaw szkół na terenie gm. Garwolin

Program Rządowy „Radosna Szkoła” wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

11 995 zł  – Zespół Szkół w Rudzie Talubskiej

12 000 zł – Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej

5

Program „Mały Odkrywca w Przedszkolu” realizowany przez Publiczne Przedszkole w Michałówce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki wdrażany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

48 121,54 zł

6

Program szkoleń leśników „Nowe umiejętności –  nowe możliwości” realizowany w przez Gminę Garwolin w partnerstwie z Nadleśnictwem Garwolin

Program Operacyjny Kapitał Ludzki wdrażany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

48 368,33 zł

7

„Od bierności do aktywności” – program Szkoleń organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób długotrwale bezrobotnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki wdrażany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

99 873,77 zł

8

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miętne w aglomeracji Wola Rębkowska gm. Garwolin – Etap II

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wdrażany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6 224 510,37 zł

9

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające  kompetencje kluczowe realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Woli Rębkowskiej

Program „Zagrajmy o sukces” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

22 090 zł

10

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych na terenie gminy Garwolin

Program Rozwoju Bibliotek wdrażany przez Bibliotekę Narodową

4 119 zł

Rozmiar czcionki
Kontrast