3

Kiedy w 1918 roku odradzała się niepodległa Polska w Rudzie Talubskiej nie było budynku szkolnego. Dzieci uczono w ciasnych, wiejskich mieszkaniach. Od 1920 roku zaczęły funkcjonować oddziały jednoklasowe w Izdebniku, Górkach i Rudzie Talubskiej.

1 września 1939 roku bez przeszkód odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Jednak ze względu na bezpieczeństwo dzieci zajęcia w szkole zostały zawieszone. W końcu października władze okupacyjne wezwały nauczycieli na dawne stanowiska pracy. W listopadzie rozpoczęto naukę w szkole. Z programu skreślono geografię, historię i okrojono język polski do zakresu czytania i gramatyki.

1W drugim roku okupacji rozpoczęto w szkole nauczanie na tajnych kompletach. Komplet liczył 10-12 uczniów. Program nauki obejmował historię, geografię i naukę literatury. Zajęcia odbywały się w warunkach konspiracji w szkole, a także w mieszkaniach nauczycieli i domach uczniów. Komplety prowadził Jan Duczmal z córką Haliną i Bolesław Jóźwicki, kierownik szkoły.

Od 1955 roku stanowisko kierownika szkoły, a od 1972 roku jej dyrektora pełnił Michał Chciałowski. Z jego inicjatywy przy pomocy Komitetu Rodzicielskiego, przeprowadzone zostały prace remontowe. Pokryto komórki szkolne, wyremontowano piecie kaflowe, częściowo ogrodzono szkolną działkę oraz pobudowano mostek wjazdowy. Placówkę wzbogacono o nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

W 1961 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły. Przebiegała ona w trzech etapach.  W rozbudowie szkoły znaczący był wkład społeczności lokalnej. Od 1986 roku funkcję dyrektora szkoły pełniła M. Balas, a od 1991 roku – A. Byks.

W latach 1991-1993 ma miejsce kolejna rozbudowa szkoły. Do użytku oddano nowe skrzydło szkoły z kotłownią, salami lekcyjnymi, pomieszczeniem na bibliotekę i łazienkami. W szkole zainstalowano centralne ogrzewanie i założono kanalizację. Rozbudowa odbywała się przy dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej.

Dzięki staraniom nauczycieli i rodziców z dniem 1.X.1999 r. został utworzony w Rudzie Talubskiej Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Obowiązki dyrektora ZS objął mgr Aleksander Byks. Szkoła została wyposażona w pracownię komputerową z dostępem do Internetu.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Wójta Gminy Garwolin p. Tomasza Łysiaka, radnych i dyrektora szkoły rozpoczęto w 2002 roku budowę hali sportowej. Oddana w 2005 roku wraz z zapleczem sanitarnym, magazynem sprzętu sportowego, pomieszczeniem dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz dwiema salami lekcyjnymi i toaletami na piętrze.

2

2 grudnia 2009 roku zostało oddane do użytku nowe skrzydło dydaktyczne, w którym klasy mają dzieci z cyklu edukacyjnego I – III Szkoły Podstawowej oraz oddziału przedszkolnego. W najbliższym czasie zostanie wybudowany również plac zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Bronisława Makiewicza
Ruda Talubska ul. Akacjowa 10
08-400 Garwolin
tel. 25 753-17-97