Informacja dla uchodźców z Ukrainy

URZĄD GMINY GARWOLIN

AKTUALNOŚCI


WÓJT GMINY INFORMUJE

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

  Obwieszczenia

  KS.6220.3.2023   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 24 maja 2023 roku           Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu [...]

PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

  Ogłoszenia, Przetargi

Wójt Gminy Garwolin ogłasza postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich [...]