Informacja dla uchodźców z Ukrainy

URZĄD GMINY GARWOLIN

AKTUALNOŚCI


WÓJT GMINY INFORMUJE

PRZETARGI

Ogłoszenie przetargu

  Ogłoszenia, Przetargi

„Wójt Gminy Garwolin ogłasza postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo [...]