unia-europejska

URZĄD GMINY GARWOLIN

AKTUALNOŚCI


WÓJT GMINY INFORMUJE

PRZETARGI

Ogłoszenie o przetargu

  Przetargi

Wójt Gminy Garwolin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich [...]