0

OFERTA Publicznego Przedszkola „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej

    Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00 Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, obowiązują od 8.00 do 13.00.     Od 1 września 2020 r. oferuje dodatkowe 50 miejsc w swojej placówce. Dla zakwalifikowanych i przyjętych do projektu 50 dzieci w ramach […]

0

Debata nad Raportem o stanie Gminy Garwolin za 2019 rok

Na najbliższej sesji Rady Gminy Garwolin w dniu 05 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Garwolin za 2019 rok. Mieszkańcy Gminy Garwolin mogą zabierać głos w debacie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na sesji, na której ma być przedstawiany raport, składa zgłoszenie pisemne […]

0

XVII sesja zwyczajna Rady Gminy Garwolin

Garwolin, dnia 29 maja 2020 r.   0002.XVII.2020                                             …………………………….                               ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  XVII sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin […]

0

ARiMR: Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – termin do 30 czerwca br.

  O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz [...]

0

ARiMR: 150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r.

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca. Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia […]

0

rekrutacja uzupełniająca do Publicznego Przedszkola „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej.

Informujemy, że zgodnie z harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w dniach 18-29 maja trwa rekrutacja uzupełniająca do Publicznego Przedszkola „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej. Wnioski należy składać przede wszystkim w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres mailowy zspwolarebkowska@wp.pl lub w razie [...]

0

OBSŁUGA INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY – zmiany od 18 maja 2020 r.

Informuję, że od 18 maja 2020 r. (poniedziałek) wraca obsługa interesantów w urzędzie. W DANYM POKOJU MOŻE BYĆ OBSŁUGIWANY TYLKO JEDEN INTERESANT! Obsługa interesantów będzie się odbywała przy zachowaniu obustronnych środków ochrony (maseczka + dezynfekcja rąk). Godziny otwarcia urzędu: Poniedziałek     8:00-17:00 Wtorek                8:00-16:00 Środa                    8:00-16:00 [...]

0

Otwarcie żłobków, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 14 maja 2020 r. zostają ponownie otwarte: żłobek, publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Garwolin. Decyzja ta została podjęta [...]

Rozmiar czcionki
Kontrast