Powiatowy Dzień Seniora

Wzorem lat ubiegłych Zespół Profilaktyki Społecznej działający w KPP Garwolin we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Garwolinie przygotował Powiatowy Dzień Seniora. Wydarzenie to ma charakter profilaktyczny. Odbędzie się ono 20 października 2022 r. w sali kinowej CSiK Garwolin [...]

Konsultacje Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na [...]

Uwaga !!!

Informujemy, że dnia 16.09.2022 r. (piątek) ok. godziny 9.30 przeprowadzona zostanie głośna próba syreny alarmowej usytuowanej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej. W trakcie próby wyemitowane zostaną sygnał alarmowy i komunikaty. Po jego usłyszeniu nie [...]

Lisie Jamy

14 września po raz kolejny złożono kwiaty i zapalono znicze na ternie „Lisich Jam”, w miejscu upamiętniającym śmierć ludności polskiej, żydowskiej, romskiej oraz jeńców radzieckich w latach 1942-1944. Dokonali tego: wicestarosta Marek Ziędalski, wójt gminy Garwolin [...]

następna strona >
Rozmiar czcionki
Kontrast