Niewielkie wsie znajdujące się na terenie obecnej gminy – Wola Rębkowska, Miętne, Jagodne i Puznów – weszły w 1407 r. w skład dóbr książąt czerskich. Natomiast Sulbiny i Czyszków były własnością Mikołaja Czyszkowskiego, herbu Powała (Ogończyk), który w 1469 r. został pierwszym starostą garwolińskim.

W latach 1795-1809 tereny gminy znajdowały się w zaborze austriackim, w latach 1809 – 1815 w Księstwie Warszawskim, a później w Królestwie Polskim (zabór rosyjski). W 1866 r. z części dawnego powiatu łukowskiego utworzony został powiat garwoliński, wchodzący w skład guberni siedleckiej, w którym było 17 gmin, w tym gmina Wola Rębkowska, obejmująca tereny obecnej gminy Garwolin.  

W II Rzeczypospolitej powiat garwoliński i gmina Wola Rębkowska wchodziły w skład województwa lubelskiego, natomiast w czasach PRL powiat garwoliński i gromada Wola Rębkowska były w województwie warszawskim, a w latach 1975-1999 w województwie siedleckim.

Najstarsza wzmianka o parafii Garwolin, działającej na terenie archidiakonatu warszawskiego diecezji poznańskiej, pochodzi z 1418 roku. W połowie XVI w. w skład parafii wchodziła, poza miastem Garwolin, większość miejscowości obecnej gminy – Wola Rębkowska, Miętne, Jagodne, Puznów, Czyszkówek, Rębków, Sulbiny, Górki i Wilkowyja. W XVII w. dodano Rudę Talubską, w XVIII w. – Hutę Garwolińską. Ponad połowa dochodów plebana pochodziła z wsi obecnej gminy. 

Kościołem parafialnym był od XV w. kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Garwolinie. Kościół ten spłonął, a wzniesiony w 1661 r. na tym samym miejscu nowy kościół został konsekrowany pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny.  

W najnowszych czasach na terenie gminy Garwolin erygowano dwie nowe parafie, w 1984 r. w Górkach gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej pod opieką zakonu księży Michalitów i w 1992 r. w Miętnem (kościół pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża).

mapa garwolina numer 1

mapa garwolina numer 2