DSCN0021

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej należy do najstarszych placówek na terenie gminy Garwolin. Według przekazu ustnego najstarszych mieszkańców w II połowie XIX wieku istniała we wsi rosyjska szkoła elementarna. Nie miała ona stałej siedziby, znajdowała się w wynajętej izbie należącej do jednego z gospodarzy. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku powstała Powszechna Dwuoddziałowa Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej. Początkowo dla jej potrzeb wynajmowano pomieszczenia u gospodarzy. Na początku lat 20-tych XX wieku powstał drewniano-murowany budynek szkoły.  

W okresie okupacji, po usunięciu przez Niemców wszelkich lektur i czasopism w języku polskim, ówczesne władze niemieckie pozwoliły na funkcjonowanie szkoły elementarnej z wykładowym językiem niemieckim. Kierownik szkoły poszerzył treści nauczania o język polski, historię, geografię. Było to niezgodne z obowiązującym wówczas prawem.

Obraz_017Po zakończeniu II wojny światowej reaktywowano działalność Powszechnej Szkoły Podstawowej w Woli Władysławowskiej, w zakresie pięciu klas. Uczniowie kontynuowali naukę (klasa VI i VII ) w Natolinie. Na początku lat 50-tych kierownikiem szkoły został Jan Gajowniczek. Wraz z żoną Jadwigą podjęli pracę edukacyjną. Z jego inicjatywy rozpoczęto rozbudowę szkoły. Szkoła stała się szkołą siedmioklasową, a następnie ośmioklasową. 

Po śmierci Jana Gajowniczka kierownikiem została jego żona Jadwiga. Następnie w roku 1958 Zbigniew Radziej, w 1970 Danuta Lech, w 1972 Leopold Jaroszewicz. W 1974 roku stanowisko dyrektora objęła Teresa Winek i piastowała je do odejścia na emeryturę w 1999 roku. W wyniku konkursu powołano nowego dyrektora – Grażynę Traczyk, która pełni tę funkcję do chwili obecnej.

Obraz_1057W 1982 roku powołano do życia Komitet Budowy Szkoły w Woli Władysławowskiej. Wybudowano nowy piętrowy obiekt z salą gimnastyczną, który został oddany do użytku 1 września 1990 roku. W latach 2000-2009 uległ on gruntownej modernizacji.Warunki do nauki znacznie się poprawiły. Uczące się w kilkuosobowych klasach dzieci uzyskują zwykle bardzo dobre wyniki podczas ogólnopolskich sprawdzianów kompetencji. Chętnie biorą udział w licznych konkursach pozaszkolnych i mogą się poszczycić w tym względzie wieloma różnorodnymi osiągnięciami. Szkoła współpracuje ze środowiskiem, zwłaszcza miejscową jednostką OSP, która wspomaga przy organizacji wycieczek i uroczystości szkolnych, zwłaszcza otwartych dla lokalnej społeczności, jak np. coroczny majowy festyn profilaktyczno- integracyjny z okazji Dnia Rodziny. Uczniowie chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych, m. in. działają jako wolontariusze na rzecz hospicjum.

Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej
Wola Władysławowska 27
08-410 Garwolin
tel. 25 623-13-69