wilkowyje

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi istnieje od 1917 roku. Posiada bardzo bogatą historię i ogromne dziedzictwo będące efektem pracy wielu pokoleń. Życzliwe i otwarte na problemy oświaty władze, chętne do pomocy środowisko lokalne oraz zaangażowani w życie szkoły rodzice zawsze byli podstawą rozwoju tej placówki. Dzięki nim szkoła ma dzisiaj do dyspozycji dobra bazę dydaktyczną zapewniającą właściwy poziom edukacji, przestrzeń zapewniającą spokój i bezpieczeństwo dzieciom oraz wypracowane metody pracy, pozwalające na wszechstronny rozwój wychowanków.

wilkowyje_02W tak sprzyjających warunkach uczniowie wykazują się dużą aktywnością. Co roku  szkoła może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami sprawdzianu klasy szóstej. Wielu uczniów kończy szkolną edukację z wyróżnieniem i nagrodami.

Oprócz systematycznej pracy na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych wychowankowie korzystają z oferty zajęć dodatkowych takich jak: liczne koła przedmiotowe, zajęcia sportowe w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik”, zajęcia  wyrównawcze i logopedyczne, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, zajęcia muzyczne. Poprzez Samorząd Uczniowski uczniowie realizują liczne projekty, redagują i wydają systematycznie gazetkę szkolną „Szkolniaczek”. Od 26 lat istnieje 47 Turystyczna Drużyna Harcerska kontynuująca wcześniejsze tradycje ruchu harcerskiego w szkole. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, która cieszy się dużą popularnością po zajęciach lekcyjnych. 

wilkowyje_04

Rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów owocuje ich uczestnictwem w wielu konkursach, przeglądach i festiwalach organizowanych przez różne środowiska, instytucje pozaszkolne i samą szkołę. Uczniowie aktywnie włączają się w konkursy związane  ze zdobywaniem wiedzy. Wiele z nich  prowadzonych jest już kilkanaście lat, niektóre pojawiły się w ciągu ostatniego czasu. Mają różny zasięg i poziom. Organizowane są na szczeblu szkoły, gminy, powiatu czy województwa.  Ze względu na różnorodną tematykę niemal każdy uczeń może znaleźć konkurs pasujący do jego możliwości i zainteresowań. W tych formach współzawodnictwa możemy pochwalić się licznymi sukcesami indywidualnymi i zespołowymi. Do konkursów szkolnych mających wieloletnią tradycję należą: Konkurs Pięknego Czytania, Najaktywniejszy Sportowiec Szkoły, As Języka Polskiego, Konkurs Wiedzy o Szkole i jej Patronce.

wilkowyje_03

W tradycję naszej szkoły wpisują się też coroczne wycieczki edukacyjne, które pozwalają dzieciom poznać swoją Ojczyznę i wzbogacić wiedzę uzyskaną w szkole. Ponadto uczniowie wyjeżdżają na liczne zawody sportowe różnego szczebla. Szkoła posiada swoją obszerną monografię, która ukazała się z okazji Jubileuszu 90-lecia jej istnienia.

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi
Wilkowyja 48
08-410 Garwolin
tel. 25 681-43-08