Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej”

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 500052215-N-2017 z dnia 02-11-2017 r.
Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 604641-N-2017
Data: 19.10.2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-03 godzina: 11:40
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-06 godzina: 11:30

 

Załączniki:

Zostaw komentarz