OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty „Wyposażenie w ławki terenu ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Michałówce oraz urządzenia do siłowni i ławki przy świetlicy wiejskiej w Jagodnem na potrzeby spędzania wolnego czasu, odpoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności”

 w Archiwum przetargów

Załączniki:

Zostaw komentarz