OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty „Remont drogi gminnej nr 130231W w miejscowości Sulbiny ul. Ogrodowa – ul. Spacerowa – ul. Leśna od km 0+000 do km 0+328 oraz od km 0+500 do km 1+690 o łącznej długości 1,518 km”

 w Archiwum przetargów

Załączniki:

Zostaw komentarz