Zasady korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Garwolin

 w Gospodarka odpadami - informacje

Zasady korzystania z PSZOK są dostępne w zamieszczonym załączniku.

Załączniki:

Zostaw komentarz