Zarządzenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

ZARZĄDZENIE WÓJTA

GMINY GARWOLIN Nr 65/2021

z dnia szóstego października 2021 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020, poz.713 z póź.zm), w powiązaniu z § 8 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014r., poz 1490 z póź zm) w związku z ogłoszonym przetargiem na dzień 22 października 2021 roku na sprzedaż mienia komunalnego lokal mieszkalny o pow. 36,20m ² przy ul.Pięknej nr 4m1, położony w miejscowości Miętne wraz z udziałem w gruncie 4220/163710 działki nr 1228 do którego przynależy pomieszczenie gospodarcze na strychu o pow.6,00m² zarządzam, co następuje :

 

  • 1

Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży zgodnie z Ogłoszeniem z dnia 2021.09.14 o przetargu, w następującym składzie :

1.Bauk Hanna                        -Przewodnicząca Komisji

2.Góźdź Grzegorz                   -Członek Komisji

3.Sebastian Ostolski               -Członek Komisji

 

  • 2

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 22 października 2021 roku o godz.11-tej.

 

  • 3

Odpowiedzialnym za realizację zarządzenia czynię Hannę Bauk – kier. Ref. Gosp. Komun. Ochrony środ. I rol.

 

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz