Cyfrowa Gmina

 w Aktualności

Cyfrowa Gmina

 

21.04.2022 roku Gmina Garwolin podpisała umowę o powierzenie grantu dotyczącą realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina w ramach projektu pozyskała dofinansowanie na „wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, przebudowę

sieci wraz z urządzeniami , zakup UTM, wymianę serwera z konfiguracją i usługą  przeniesienia migracji stacji, zakup urządzeń do backup, zakup sprzętu It wraz
z oprogramowaniem, hosting z serwerem pocztowym, centrala telefoniczna, modernizacja strony internetowej, szkolenia dla pracowników w zakresie objętym projektem oraz usługi doradcze co pozytywnie wpłynie na realizację usług publicznych, zwiększy cyfryzację samorządu i jednostek mu podległych, a także zwiększy cyberbezpieczeństwo.

Powyższe działania przyczynią się do zwiększania cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa w gminie Garwolin. Kwota dofinansowania wynosi  401 130,00 zł i jest to 100%  wartości inwestycji.

 

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO PC na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

Zostaw komentarz