Informujemy, że dnia 30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji źródeł ciepła

 w Aktualności

Informujemy, że dnia 30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy właściciel budynku, obiektu usługowego ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jego ogrzewania. Ma to na celu stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W przypadku domów wielorodzinnych obowiązek zgłoszenia spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni, właścicielu albo zarządcy budynku.

Deklarację oraz informację na temat programu Czyste Powietrze mogą państwo otrzymać w Urzędzie Gminy, pok. 201 lub pobrać z poniższego załącznika.

Załączniki:

Zostaw komentarz