Szkolenia z zakresu BHP

 w Aktualności

Szkolenia z zakresu BHP – 17.05.2022  do 27.12.2022 r.

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia oraz seminaria z zakresu prewencji wypadkowej, finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla uczestników z terenu województwa mazowieckiego.

 

Działalność szkoleniowa skierowana jest w szczególności do pracodawców, pracowników, a także praktykantów, stażystów, odbiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i pracę zawodową z  następujących sektorów gospodarki:

– budownictwo,

– handel,

– opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

– produkcja,

– transport,

– gospodarowanie ściekami i odpadami,

– działalność usługowa związana z wyżywieniem.

 

Tematy szkoleń:

– Bezpieczeństwo i higieny pracy

– Bezpieczeństwo w pierwszej pracy

– Pierwsza pomoc przedmedyczna

– Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja

– Substancje niebezpieczne w środowisku pracy

– Bezpieczna praca na wysokości powyżej 3 metrów

– Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

– Stres w miejscu pracy a wypalenie zawodowe

 

Zapisy i kontakt:

Ośrodek Szkolenia BHP Małgorzata Cierpka-Prokopowicz

Ul. Erazama Ciołka 10 lok. 402 IV piętro

01-402 Warszawa

Tel. 604-178-296

e-mail: bhp-ciolka@bhp-ciolka.com.pl

Zostaw komentarz