Wnioski do budżetu na 2023 rok

 w Aktualności

Szanowni Państwo
Przewodniczący Rady Gminy
Radni,  Sołtysi, Kierownicy jednostek budżetowych gminy,
Mieszkańcy Gminy Garwolin

 

Na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 55/2010 Wójta Gminy Garwolin z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych w materiałach planistycznych oraz zakresu i trybu prac poprzedzających sporządzenie projektu uchwały budżetowej – informuję o możliwości składania wniosków do projektu budżetu Gminy Garwolin na 2023 rok.

Wnioski budżetowe zawierać muszą podstawowe rozmiary zadań do realizacji, z określeniem przybliżonych wielkości środków potrzebnych na ten cel, propozycję udziału mieszkańców czy też innych podmiotów.

Aby zgłaszane wnioski były realne do wykonania niezbędnym jest bardzo poważne ich przeanalizowanie pod kątem potrzeb mieszkańców, technicznych i finansowych możliwości ich realizowania oraz efektywności.

Wnioski proszę składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16 (pokój nr 100) w terminie do 15 października 2022 r.

 

Wójt Gminy Garwolin
/-/ Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz