„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 w Aktualności

Loga

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Garwolin”

mająca na celu umożliwienie poprawy warunków korzystania z infrastruktury rekreacyjnej
i kulturowej służącej lokalnej społeczności poprzez doposażenie 3 obiektów pełniących funkcje kulturalne w miejscowości Sulbiny, Nowy Puznów i Górki położonych w gminie Garwolin,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej- w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Planowane wskaźniki: Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej 200 osób.

Wartość realizowanej operacji: 228 046,00 zł, w tym ze środków EFRROW 141 742, 00zł.

Zostaw komentarz