XXIV edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

 w Aktualności

Do 14 lipca br. można składać wnioski do 24. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego za osiągnięcia w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego to wyróżnienie kierowane do ludzi aktywnych społecznie, angażujących się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza, służące rozwojowi i promocji regionu. Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat docenia działania na rzecz wspólnoty mazowieckiej, wspiera niepospolite pomysły i twórcze inicjatywy, które są wyrazem pasji oraz potrzeby serca.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 14 lipca br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł oraz pamiątkową statuetkę.

Wnioski do XXIV edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio dla:

  1. osób fizycznych;
  2. podmiotów niebędących osobą fizyczną,

z dopiskiem: KONKURS NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w nieprzekraczalnym terminie:

  • pocztą do 14 lipca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa,
  • lub osobiście do 14 lipca 2023 roku w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Brechta 3, do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 22 59 79 539/210 oraz poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: nagroda@mazovia.pl .

Zostaw komentarz