Zgłoś Wolontariusza w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

 w Aktualności

Województwo Mazowieckie już po raz trzynasty ogłasza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zwany dalej „Konkursem”. Jego celem jest nagrodzenie Wolontariuszy, liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i jego mieszkańców, popularyzacja dokonań wolontariuszy jako dobrych praktyk, w tym realizowanych indywidualnie lub w partnerstwie z mazowieckimi organizacjami pozarządowymi oraz zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych tel. 22 437 94 74

Więcej informacji na stronie: https://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat/mazowieckie-barwy-wolontariatu

Zostaw komentarz