Ogłoszenie przetargu

 w Ogłoszenia, Przetargi

Wójt Gminy Garwolin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej PZP pn.: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU NA TERENIE GMINY GARWOLIN – SULBINY TIP.271.3.2024”.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem  https://garwolin-gmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Zostaw komentarz