Ogłoszenie w sprawie wykonania pomiarów geodezyjnych – rozgraniczenia

 w Obwieszczenia, Obwieszczenia i zawiadomienia pozostałe

KS 6830.3.2023

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 7 lutego 2024 roku

w sprawie wykonania pomiarów geodezyjnych – rozgraniczenia.

 

Wójt Gminy Garwolin oferuje do wykonania rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Stary Puznów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 184 stanowiącą własność osób fizycznych, a nieruchomością sąsiednią, oznaczoną nr 183 stanowiącą własność osoby fizycznej, położonej w miejscowości Stary Puznów.

Postępowanie rozgraniczeniowe wszczęte zostało postanowieniem z dnia 14 grudnia 2023r., nr KS 6830.3.2023.

Zainteresowanych wykonaniem niniejszego rozgraniczenia proszę w terminie do dnia 4 marca 2024 roku, o złożenie pisemnej oferty, deklaracji wyrażającej chęć wykonania rozgraniczenia z podaniem terminu wykonania, oraz należności.

Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego rozgraniczenia można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 202, lub telefonicznie 25 6820560 wew.46.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz