Przyznanie świadczeń rodzinnych oraz dodatków

 w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa sprawy

Przyznanie świadczeń rodzinnych oraz dodatków

Podstawa prawna

Art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

wypełniony wniosek

dowody osobiste obydwojga rodziców

zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający okres zasiłkowy wszystkich osób w rodzinie powyżej 18 roku życia

zaświadczenia ze szkół ponadgimnazjalnych

nakaz podatkowy

Opłaty

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, numer pokoju 207, nr telefonu (25) 6820560 wew. 61, Małgorzata Gajewska-Zalech – Inspektor ds. świadczeń socjalnych, Grzegorz Karaś – Koordynator ds. komputeryzacji GOPS, Marlena Mućko – Referent ds. świadczeń rodzinnych 

Zostaw komentarz