0

Petycje

Wójt/Burmistrz/Prezydent  Dyrektor Szkoły/Dyrektor Świetlicy*    Adresatem Prośby/Petycji* – jest Organ Gminy  ujawniony w komparycji – jednoznacznie identyfikowalny  za pomocą [...]